[Deactivated user]
Svenska 🇸🇪 Kulturchock del 3 Tyvärr kan det andra etapper av kulturchock vara svårare. Efter att vi har sett her i vårt nya liv, arbetar eller studerar, köper matvaror, tvättar, eller bor med en familjemedlem, kan vi bli väldigt trötta och börja sakna vårt hemlans och vår familj, flickvän/pojkvän, husdjur. Alla de små problem som alla i livet har verkar vara mycket större och mer störande när du möter dem i en utländsk kultur. Denna period av kulturell anpassning kan vara mycket svår och leda till att den nya ankomsten avvisar eller drar bort från den nya kulturen. Detta " avslagetapper" kan vara ganska farligt eftersom besökaren kan utveckla ohälsosamma vanor (rökning och dricka för mycket, vara för oroad över mat eller kontalt med människor från den nya kulturen). Detta kan tyvärr leda till att personen blir sjuk eller utvecklar hudinfektioner eller utslagsom då gör personen att känna sig ännu mer rädd och förvirrad och hjälplös. Detta etapp anses vara en kris i processen med kulturell anpassning och många väljer att gå tillbaka till sitt hemland eller spendera hela sin tid med människor från sinegen kultur som talar sitt modersmål. Det tredje etappen av kulturchock kallas "justeringetapp". Det här är när du börjar inse att sakerna inte är så dæliga i värdkulturen. Om känsla av humor blir vanligtvis starkare och du inser att du blir starkare genom att lära dig att ta hand om dig själv på den nya platsen saker är fortfarande svåra, men du är nu en överlevande! Det fjärde etappen kan kallas "tillfredsförs äntligen". Nu känner du dig ganska bekväm i din nya omgivning. Du kan klara av de flesta problem som uppstår. Du kan fortfarande ha problem med språket, men du vet all du är tilltäckligt stark för att hantera dem. Om du träffar någon från ditt land som just har kommit, kan du vara expert på livet i den nya kulturen och hjälpa dem att hantera sin kulturchock.
Mar 2, 2021 5:48 AM
Corrections · 4
Svenska 🇸🇪 Kulturchock del 3 Tyvärr kan det andra etapper av kulturchock vara svårare. Efter att vi har slagit oss ner i vårt nya liv, arbetar eller studerar, köper matvaror, tvättar, eller bor med en familjemedlem, kan vi bli väldigt trötta och börja sakna vårt hemland och vår familj, flickvän/pojkvän, husdjur. Alla de små problemen som alla har i livet verkar vara mycket större och mer störande när du möter dem/tampas med dem i en utländsk kultur. Denna period av kulturell anpassning kan vara mycket svår och leda till att individen avvisar eller drar sig bort från den nya kulturen. Denna" avslagsetapp" kan vara ganska farlig eftersom besökaren kan utveckla ohälsosamma vanor (rökning och dricka för mycket, vara för orolig över mat eller ? med människor från den nya kulturen). Detta kan tyvärr leda till att personen blir sjuk eller utvecklar hudinfektioner eller utslag som då gör att personen känner sig ännu mer rädd, förvirrad och hjälplös. Denna etapp anses vara en kris i processen med kulturell anpassning och många väljer att gå tillbaka till sitt hemland eller spendera hela sin tid med människor från sin egen kultur som talar deras modersmål. Det tredje etappen av kulturchock kallas "justeringetapp". Det här är du börjar inse att saker och ting inte är så dåliga i värdkulturen. Din känsla för humor blir vanligtvis starkare och du inser att du blir starkare genom att lära dig att ta hand om dig själv på den nya platsen. Saker är fortfarande svåra, men du är nu en överlevare! Den fjärde etappen kan kallas "tillfredsställd äntligen". Nu känner du dig ganska bekväm i din nya omgivning. Du kan klara av de flesta problem som uppstår. Du kan fortfarande ha problem med språket, men du vet att du är tilltäckligt stark för att hantera dem. Om du träffar någon från ditt land som just har kommit, kan du vara expert på livet i den nya kulturen och hjälpa dem att hantera sin kulturchock.
Mycket psykologi 👍
March 4, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!