Getulio Tamid
Professional Teacher
שלום לכולם שמי יוסף אני מברזיל אני מורה לפורטוגזית אני נשוי יש לנו שני בנות ושני בנים אנחנו גרים בדירה לא כל כך גדול אבל יפה. אני אוהב מוזיקה ולפעמים אני שרה מוזיקה בעברית. הילדים שלי לא לא שרים בעברית אבל הם אוהבים מאוד כשאני שרה בעברית בדירה אחר כך אני מנסה לשיר קצת מהר. אתה יכול לשיר באנגלית תודה רבה ?
Sep 30, 2021 12:19 AM
Corrections · 5
שלום לכולם. שמי יוסף. אני מברזיל. אני מורה לפורטוגזית. אני נשוי ויש לנו שתי בנות ושני בנים. אנחנו גרים בדירה לא כל כך גדולה אבל יפה. אני אוהב מוזיקה ולפעמים אני שר שירים בעברית. הילדים שלי לא שרים בעברית אבל הם אוהבים מאוד כשאני שר בעברית. (זה לא היה ברור לי בכלל לכן מחקתי את המשפט). אתה יכול לשיר באנגלית? תודה רבה .
October 1, 2021
שלום לכולם שמי יוסף אני מברזיל אני מורה לפורטוגזית אני נשוי יש לנו שני בנות ושני בנים אנחנו גרים בדירה לא כל כך גדול אבל יפה. אני אוהב מוזיקה ולפעמים אני שרה מוזיקה בעברית. הילדים שלי לא לא שרים בעברית אבל הם אוהבים מאוד כשאני שרה בעברית בדירה אחר כך אני מנסה לשיר קצת מהר. אתה יכול לשיר באנגלית תודה רבה ?
יש לנו שתי בנות ושני בנים לפעמים אני שר כשאני שר
October 2, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!