kSun25
Veliki pozdrav svima! Danas je prvi dan zime i start maratona. Ova je izazov za strani jazik. Treba da pišem rečenice svaki dan na različne teme. Ućim srpski jezik za sebe ali nemam prakse. Ovaj izazov će biti vrlo interesantan. #moreфон2020 #moreфон_italki
Dec 1, 2020 6:56 PM