Karol
U planinama koje su bliz našeg grada struja potok.U prošlosti je tamo bilo devet mlinova.Na slicii vidimo osmi mlin ali poslednji koji još postoji.Danas je tamo bife.Na prvom spratu stanuje vlasnik mlina.#serbian #srpski
Feb 15, 2021 5:10 PM
Corrections · 2
U planinama koje su blizu našeg grada teče potok. U prošlosti je tamo bilo devet mlinova. Na slici vidimo osmi mlin, ali poslednji, koji još uvek postoji. Danas je tamo bife. Na prvom spratu stanuje vlasnik mlina. #serbian #srpski
February 15, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Karol
Language Skills
Czech, Dutch, English, German, Polish, Russian, Serbian, Slovak
Learning Language
Serbian