Muhammad
COVİD’den sonra, eğitim çok değişti çünkü neredeyse hepsi çocuklar sanal olarak derslerine girmek zorunda kaldılar. Bu kriz dünyanın gelişimi zorladı ve tamamen eğitim tarzıyı değiştirdi. Düşünüyorum ki gelecekte onun etkileri kaybolmayacak, aksine güçlenecek. Şimdiye kadar, insan öğretmenin ihtiyacımız var, hatta sanal vasıtasıyla. Önümüz on yıl sonra, inanıyorum ki yapay zeka çok ilerleyecek ve insan öğretmenin ihtiyacı olmayacak. Bu yerine, eğitim otomatik değişecek ve her çocuk yeteneklerine göre kendi benzersiz planı sahıp olacak. Bence bu bir gerçeklik ki yakında bilgisayar insandan fazla etkili öğretmen olacak.
Dec 4, 2022 9:07 PM
Corrections · 2
Covid’den sonra eğitim çok değişti çünkü neredeyse bütün çocuklar derslerine sanal ortamdan girmek zorunda kaldı. Bu kriz dünyanın gelişmesini zorladı ve eğitim tarzını da tamamen değiştirdi. Bana öyle geliyor ki gelecekte bu salgının etkileri kaybolmayacaktır, aksine daha da güçlenecektir. Şimdiye kadar insan öğretmenlerle, sanal ortamda da olsa, öğrenim ihtiyacımız karşılamaktaydık. Benim tahminime göre on yıl sonra yapay zeka daha da ilerlemiş ve bununla çalışan yazılımlar da insan öğretmenlerin yerini almış olacak. Böylece eğitim anlayışımız da bu doğrultuda değişecek ve her çocuk yeteneğine göre kendine özgü bir eğitim planına sahip olacak. Bence şu bir gerçektir ki yakında bilgisayarlar, öğretmenlik mesleğinde insanlardan daha etkili olacak.
December 5, 2022
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!