Luca
Bukas hindi ako masaya na mag-trabajo. Mag-aral kang mabuti. Kanina galit ako, ngayon kalmado ako. Mamaya umaasa ako na bambam. Malungot na naman siya. Nababalisa ako sa aking kaibigan. Pinanghihinaan ako ng loob na sumubok ulit. Ang bahay ko ay nasa harap ng silid aklatan at sa likod ng silid aralan. Hindi ko alam kung pupunta sa kanan o sa kaliwa. Ang kompas ay palaging tumoturo sa hilaga. Ang araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. Magsagwan tayo sa timog. Siya ay nasa loob habang sila ay nasa labas.
Feb 13, 2021 8:16 PM
Corrections · 7
Bukas hindi ako masaya na mag-trabaho. Mag-aral kang mabuti. Kanina galit ako, ngayon kalmado na ako. Mamaya umaasa ako na bambam. Malungot na naman siya. Nababalisa ako para sa aking kaibigan. Pinanghihinaan ako ng loob na sumubok ulit. Ang bahay ko ay nasa harap ng silid aklatan at sa likod ng silid aralan. Hindi ko alam kung patungo sa kanan o sa kaliwa. Ang kompas ay palaging nakaturo sa hilaga. Ang araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. Magsagwan tayo patungo sa timog. Siya ay nasa loob habang sila ay nasa labas.
April 15, 2021
Bukas hindi ako masaya na mag-trabaho. Mag-aral kang mabuti. Kanina galit ako, ngayon kalmado ako. Mamaya umaasa ako na bambam. Malungkot na naman siya. Nababalisa ako sa aking kaibigan. Pinanghihinaan ako ng loob na sumubok ulit. Ang bahay ko ay nasa harap ng silid aklatan at sa likod ng silid aralan. Hindi ko alam kung pupunta sa kanan o sa kaliwa. Ang kompas ay palaging tumuturo sa hilaga. Ang araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. Magsagwan tayo sa timog. Siya ay nasa loob habang sila ay nasa labas.
March 28, 2021
Bukas hindi ako masaya na mag-trabaho. Mag-aral kang mabuti. Kanina galit ako, ngayon kalmado ako. Mamaya umaasa ako na bambam. Malungot na naman siya. Nababalisa ako sa aking kaibigan. Pinanghihinaan ako ng loob na sumubok ulit. Ang bahay ko ay nasa harap ng silid aklatan at sa likod ng silid aralan. Hindi ko alam kung pupunta sa kanan o sa kaliwa. Ang kompas ay palaging tumoturo sa hilaga. Ang araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. Magsagwan tayo sa timog. Siya ay nasa loob habang sila ay nasa labas. I can't understand even if I'm Native Tagalog😆
March 9, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!