Abdelhamed Khalifa
Örenmek yaşa ait bir şey değil elli yaṣında Olsan örenebilirsin ne kadar bunu içinde hissdersen ve bunu yaparsin deyince yapabilisin ama bazı yanlış düṣünceler insanları örenmenin yaṣa göre olduğunu hissettiren yanlış dücünceleer var ama bu anlmalara iyice bakarsak sadece tek bir ṣey doğru olduğunu göreceğiz o da insanların yaṣlarına göre Hızlı ya da yavaṣ belgeleri akıların içine alırlar mesela biz bir dil öğrenen altı yaṣında çocuğa kirk yaṣında adamla karıṣlaṣtıramayız ama kirik yaṣında bir Adama senin yaṣında olduğu için örenme demeyiz !
Jan 8, 2023 3:57 PM
Corrections · 2
Invitee
1
Öğrenmek yaşa ait bir şey değil. Elli yaṣında da olsan öğrenebilirsin. Bunu içinde ne kadar hissedersen ve yaparsın dersen o kadar yapabilirsin. İnsanları öğrenmenin yaşa göre olduğunu hissettiren bazı yanlış düşünceler var; ama bunun anlamına iyice bakarsak sadece tek bir şeyin doğru olduğunu göreceğiz. O da insanların yaşlarına göre hızlı ya da yavaş öğrenmeleridir. Mesela biz bir dil öğrenen altı yaṣındaki çocukla kırk yaṣındaki adamı karṣılaṣtıramayız; ama kırk yaṣındaki bir adama o yaşta olduğu için "öğrenme" demeyiz!
January 8, 2023
Invitee
1
Öğrenmek yaşa ait bir şey değildir. Elli yaṣında da olsan yeni şeyler öğrenebilirsin. Özellikle bu şeyi içinde de hissedersen ve yaparım/yapabilirim dersen onu yapabilirsin; ama bazı yanlış düṣünceler, öğrenebilmeyi yaşla ilişkilendirir. Yaşla ilgili tek şey ise öğrenebilmenin hızlı ya da yavaş olmasıdır. Örneğin, bir dili öğrenen altı yaşındaki çocukla kırk yaşındaki adamı karşılaştırmak uygun olmaz. Kırk yaşındaki adama da "sen öğrenme" diyemeyiz.
January 8, 2023
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!