Liam Chokrev-Evans
Мојата земја е Канада, тогаш САД е најсличната земја на Канада. Американци и канадци слушат истото музика, гледат истото серии и филмови и имаат други слични. Пред сѐ зборуваме истото јазик, англиски. Освен Квебек и други мали области во Канада што зборуваат француски. Тоа е зошто научеме француски повеќе често од Американци.
Feb 20, 2022 10:56 AM
Corrections · 4
Мојата земја е Канада. Би можело да се каже дека САД е најсличната земја на Канада. Американците и Канаѓаните слушаат иста музика, гледаат исти серии и филмови и имаат многу други сличности/слични карактеристики. Пред сѐ, зборуваме ист јазик - англиски. Освен/покрај Квебек има и други мали области во Канада во коишто се зборува француски. Тоа е така бидејќи учиме француски повеќе од Американците.
Keep up the good work! Само напред! 😇
May 31, 2022
Мојата земја е Канада, тогаш САД е најсличната земја на Канада. Американци и канадци слушат истото музика, гледат истото серии и филмови и имаат други слични. Пред сѐ зборуваме истото јазик, англиски. Освен Квебек и други мали области во Канада коишто зборуваат француски. Тоа е зошто научеме француски повеќе често од Американци.
February 20, 2022
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!