Daniel
Community Tutor
אני לומד עברית כבר חצי שנה. אני עזרתי פה באוניברסיטה איפה אני סטודנט. יש לי אחד שיעור בשבוע והמורה סוגה מאוד! בשלי, עברית לא שפה קלה אבל לא הייתי אומר שזה שפה קשה. לדעתי, קושי ספה זה תלויה במוטיבציה שלך וגם בשיטה שלך וגם באיפה אתה לומד. לדוגמה, פה בעיר שלי, אני יודע ישראעלים ובשלי, עברית בגם התרבות הישראלית חלק יומי בחיים שלי ואני יכול לדבר ולהישתמש בחברים שלי.
Feb 20, 2022 4:11 PM
Corrections · 1
אני לומד עברית כבר חצי שנה. אני עזרתי פה באוניברסיטה, שבה אני סטודנט. יש לי שיעור אחד בשבוע והמורה טובה מאוד! עברית היא לא שפה קלה בשבילי, אבל לא הייתי אומר שזאת שפה קשה. לדעתי, קושי ללמוד שפה תלוי גם במוטיבציה שלך, גם בשיטה שאתה לומד בה וגם במקום שבו אתה לומד. לדוגמה, פה בעיר שלי, אני מכיר ישראלים ובשבילי עברית היא גם התרבות הישראלית, היא חלק מהיומיום שלי ואני יכול לדבר בה ולהשתמש בה עם החברים שלי.
February 21, 2022
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!