Vincent Tep
Community Tutor
İlk olarak konuyu netleştirelim: iş kurarak, ya da maaşlı bir çalışan olarak başarılı olmaya etki eden faktörlerden bahsedeceğim. Birisi kendi işini kurarken bence başarı getiren en önemli faktör, yaptığı işi sevmesidir. Çünkü kendi işini sevmeden, sırf para kazanabilmek için yapan girişimciler, kalitesiz, üstün körü işler çıkarıp müşterilerini mağdur eder. Bazı müşterilerin güvenini hemen, bazılarınınkini de kısa zamanda kaybeder. Sonra şöyle bir kısır döngü ortaya çıkıyor: müşterileri azaldığı ve parası tükendiği için, girişimci giderek daha kestirme yollara başvuruyor. Birisi maaşlı bir çalışan olarak çalışırken genelde bu kadar baskı altında olmaz. İş yerinde başarılı olmaya etki eden faktörler daha çok sosyal yeteneklerle ilişkili. Mesela birinin özgüvenine sahip olması, kendi düşüncelerini açık ve ikna edici bir şekilde dile getirmenin kabiliyetinin olması, ya da iyi bir sosyal çevreye sahip olması büyük fark yaratıyor. Bu niteliğe sahip olanlar çarçabuk terfi ettirilir. Her iki durumda, birisi ne kadar tecrübeli, donanımlı ve şanslıysa o kadar iyi.
Jun 20, 2022 8:08 AM
Corrections · 1
İlk olarak konuyu netleştirelim: iş kurarak, ya da maaşlı bir çalışan olarak başarılı olmaya etki eden faktörlerden bahsedeceğim. Birisi kendi işini kurarken bence başarı getiren en önemli faktör, yaptığı işi sevmesidir. Çünkü kendi işini sevmeden, sırf para kazanabilmek için yapan girişimciler, kalitesiz, üstün körü işler çıkarıp müşterilerini mağdur eder. Bazı müşterilerin güvenini hemen, bazılarınınkini de kısa zamanda kaybeder. Sonra şöyle bir kısır döngü ortaya çıkıyor: müşterileri azaldığı ve parası tükendiği için, girişimci giderek daha kestirme yollara başvuruyor. Birisi maaşlı bir çalışan olarak çalışırken genelde bu kadar baskı altında olmaz. İş yerinde başarılı olmaya etki eden faktörler daha çok sosyal yeteneklerle ilişkili. Mesela birinin öz güvene sahip olması, kendi düşüncelerini açık ve ikna edici bir şekilde dile getirme kabiliyetinin olması, ya da iyi bir sosyal çevreye sahip olması büyük fark yaratıyor. Bu niteliğe sahip olanlar çarçabuk terfi ettirilir. Her iki durumda, birisi ne kadar tecrübeli, donanımlı ve şanslıysa o kadar iyi.
June 27, 2022
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!