Shinichi
Pyydän litteroinnin korjausta 97 https://www.youtube.com/watch?v=qYzn-ypB9kI (4:00-6:00) ja sitten tasapainoille, jalat yhteen, maha sisään, jalka paketti, ja sitten voi vedät tälleen ylös näin, tää oikeess asemassa, ja sit vähittelen voi alkaa ????. Jos sitt tuntuu että tarvii tulla pois, jos vahingossa kaatu tännepäin, eli taakseen, sitten kannattaa tulla ???? pyörällä pois. Eli siirtää rantiota, toista kautta, ?????? Tai sitten voi ????? harjoittelee, ei se väittää, sitten vaan harjoitellaan oikeen tapaa, tulla käsilläseisomästä pois. Ja jos on tekemässä käsillä seisomaan, ja sitten täytyy olla pois, ja sitten siirtää aina toinen käsi, ja tulla ???? pyörällä alas, niin sitten se auttaa, ettei me ???? päälle ???? Niinku vaan käsillä seisomassa, niin toinen käsi siirtyy, ja sitten tulee käden pyörällä alas. ????? just sitten kaatu, toinen käsi, siirtyy, ja sitten, ???? alas. Ja sitten pää ???? kohtaa maahan. Ja tuota kannattaa tosi paljon harjoitella, koska silloin kun harjoittelee niin tulee kaatumaan ????? Se on tosi hyvää että menee seinään, että opettelee laittaa käsille painoa, mutta ei kannata olla liikaa seinässä, vaan kannattaa mennä ihan maan päin niinku kaverin kanssa, tai itekin harjoittaa käsillä seisontaa, koska seinä siis ei oo aina käsillä seisomaan jossain. Joten se on hyvää harjoitella ilmankin. Mutta seinääkin on tosi hyvä. Ja nyt mä kerron teille yhden jutun seinästä, mitä kannattaa tehä ja mitä ei kannata tehä.
Jun 21, 2021 6:22 PM
Corrections · 2
Pyydän litteroinnin korjausta 97 https://www.youtube.com/watch?v=qYzn-ypB9kI (4:00-6:00) ja sitten tasapainoilee, ja sitte jalat yhteen, ja peppu sisään, maha sisään, tiukka paketti, ja sitte perheenjäsen voi vetää tälle[i]n ylös näin, että on oikees asennossa. Ja sit vähittelen voi alkaa ottaa pois. Ja sit ku tuntuu että tarvii tulla pois, ni jos vahingossa alkaa kaatu tännepäin, eli taakse, ni sit[ten] kannattaa tulla kärrynpyörällä pois. Eli siirtää lantiota, ja toista kättä, ja sitte tulee kärrynpyörällä Tai sitten voi käydä tollei ku harjoittelee, mutta ei se haittaa, sit[ten] vaa[n] harjo[i]tellaan sitä oikeeta tapaa tulla käsilläseisonnast[a] pois. Ja jos on tekemässä käsilläseisontaa, ja sit[ten] pitää tulla pois, ni sit[ten] aina siirretään aina toinen käsi, ja tullaan kärrynpyörällä alas, nii[n] sitten se auttaa, ettei mee pään päälle. Eli kun on käsillä seisomassa, niin toinen käsi siirtyy, ja sitten tulee kärrynpyörällä alas. Eli nyt mäki voin näyttää Ja sitte[n] ku kaatu, toinen käsi, siirtyy, ja sitten, tulee kärrynpyörällä alas. Ja sit[ten] ei pää kopsahda maahan. Ja t[u]ota kannattaa tosi paljon harjo[i]tella, koska sillo[i]n ku[n] harjo[i]ttelee ni[in] tulee kaatumaan tosi mont kertaa Se on tosi hyvä että menee seinään, että opettelee laittaa käsille painoa. Mutta ei kannata olla liikaa seinässä, vaan kannattaa myös mennä ihan maalle vaik jonku kaverin kanssa, tai ihan iteki[n] harjo[i]tella käsilläseisontaa, koska se seinä ei siis aina oo siel jos käsillä seisoo jossain, joten se on hyvä harjo[i]tella ilmankin. Mutta seinääkin on tosi hyvä. Ja nyt mä kerron teille yhden jutun seinästä, mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehä.
Hyvä!
July 21, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!