Glenda Ha
Community Tutor
Vietnamese Vocabulary On Career Topics 📷Bạn làm nghề gì? - What do you do? - Thu ngân: Cashier - Bác sĩ: Doctor - Y tá: Nurse - Công nhân: Worker - Thợ làm bánh: Baker - Bồi bàn: Waiter - Phi công: Pilot - Cảnh sát: Policeman - Họa sĩ: Artist - Đầu bếp: Cook - Lao công: Janitor - Giáo viên: Teacher - Bác sĩ thú y: Vet - Nông dân: Farmer - Ca sĩ: Singer - Nha sĩ: Dentist
Nov 9, 2021 8:36 AM
Glenda Ha
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Other, Vietnamese
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, Other