پارسی‌گوی
نثر کدام نویسنده معاصر را می‌پسندید

سلام. از نویسندگان معاصر چه آنهایی که در قید حیات هستند و قلم می‌زنند و آنهایی که درمیان ما نیستند کدامیک را می پسندید؟

من نثر داریوش آشوری را بیشتر دوست دارم

و به زبان‌آموزان فارسی هم توصیه می‌کنم

نظر شما چیست؟

Dec 29, 2015 6:55 AM
Comments · 5

نویسنده ی مورد علاقه ی من شهریار مندنی پور است 

اون نثر هفتصد سال پیش را با تکنیک های داستان نویسی مدرن در هم می آمیزد و داستان های شگفت انگیزی خلق می کند 

January 4, 2016

عباس معروفی

January 3, 2016

محمود دولت آبادی

December 31, 2015

ابوتراب خسروی

December 29, 2015

جلال آل احمد

سیمین دانشور 

January 6, 2016