Lilly
Têt translation wishes

Hi !! 

I have a lot of vietnamese friends and as the têt is coming very soon I would like to write a message in vietnamese for them on facebook to wish them a wonderful year. But I don't know a lot of things in vietnamese and google translate is not really good ^^ So could you help me translating this in vietnamese please ? :) 

"Hi everyone ! I wish you and your families a wonderful year ! A lot of happiness, luck, success and health. I hope that all you dreams will become true. I hope to see you all again very soon. Take care and enjoy ! I miss you all ! Love you !" 


Thankssssss !!!! :) 

Feb 5, 2016 1:41 PM
Comments · 1

Chào mọi người. Sang năm mới tôi chúc các bạn và gia đình một năm an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khoẻ và hạnh phúc. Tôi chúc tất cả những ước mơ của mọi người trong năm nay sẽ đều thành công. Hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người vào dịp gần nhất. Giữ gìn sức khoẻ nhé.

Tôi nhớ và yêu mọi người rất nhiều!!!

February 5, 2016