Dasha
Xin vui lòng giúp đỡ!!! ✨🙏💖 Hi👋,
 tôi đang tìm một người bạn sẽ giúp tôi trong việc học tiếng Việt✨
. Mùa hè này tôi bay đến nam xương ( sau đó để Lạt và sau đó đến Hồ Chí Minh)🇻🇳
. Sẽ rất vui nếu có ai đó đồng ý dạy tôi))) Nếu bạn đang ở trong một trong những thành phố, thậm chí không thể đáp ứng.👻
Apr 4, 2019 5:17 PM
Comments · 9
Привет. Я из Вьетнама. Теперь учусь и живу в Москве. Если ты хочешь изучить вьетнамский язык,то мы можем помочь друг другу
April 7, 2019
It would be nice, i can help you.
April 12, 2019
I can help you
April 11, 2019
I'm willing to help
April 9, 2019
Hi, I can help you. Just DM me!
April 7, 2019
Show more