Quasimodo
יכולתי או יכלתי

שלום לכולם 

היום אני רוצה לדבר על הטעות השכיחה כאשר משתמשים בפועל יכול בזמן עבר

הרבה אומרים

יכל

יכלתי

יכלנו

יכלת

וזה לא נכון

הצורה הנכונה היא

יכול

יכולתי

יכולנו

יכולת

למי שלא בטוח  יש  דרך לעקוף את הכלל

אפשר להגיד

אני הייתי יכול

אתה הייתה יכול

את היית יכולה

הוא היה יכול

אנחנו היינו יכולים


מקווה שזה יעזור להימנע מהטעות כזאת


יום נעים לכולם)))

Apr 9, 2019 6:18 AM
Comments · 11
תודה קואסימודו על החינוך שלך. היום למדתי משהו חדש!!

April 10, 2019
תודה קואסימודו על החינוך שלך. היום למדתי משהו חדש!!

April 10, 2019
תודה קואסימודו על החינוך שלך. היום למדתי משהו חדש!!

April 10, 2019
תודה קואסימודו על החינוך שלך. היום למדתי משהו חדש!!

April 10, 2019
תודה קואסימודו על החינוך שלך. היום למדתי משהו חדש!!

April 10, 2019
Show more