Quasimodo
ללכת על בטוח

שלום לכולם 

היום אני רוצה להוסיף עוד ביטוי אחד נפוץ ושימושי 

ללכת על בטוח 

זאת אומרת אם אנחנו בדילמת בחירה בין מספר אפשרויות ולא רוצים להיפגע מהבחירה שאנחנו הולכים לעשות או מהתוצאות שלה, אנחנו מחליטים לבחור במשהו בטוח שלא עלול להזיק לנו בעתיד 


לדוגמא 

אתמול קיבלתי הצעת עבודה חדשה והתלבטתי כל הערב אם ללכת לראיון עבודה או לא. בסוף החלטתי ללכת על בטוח ולהשאר במקום שבו עבדתי כבר 10 שנים. בגיל שלי להחליף מקום עבודה לא פשוט 


נו, מה אתם חושבים על הביטוי הזה? האם הוא תמיד עובד או יש מצבים שבהם ללכת על בטוח זה רעיון לא תמיד טוב


(-;

Apr 11, 2019 7:25 PM
Comments · 1

זה ביטוי בסדר, גם סלנג, אבל הוא קצת ישן.

אם כבר, הייתי אומר: הלכתי על בטוח ונשארתי.

אבל אפשר גם להשמיט את הביטוי הזה, והמשפט רק משתפר: בסוף החלטתי להישאר...

April 17, 2019