gabby
GREETINGS AND PLEASANTRIES ( BASICS IN TAGALOG)

GREETINGS AND PLEASANTRIES

How are you? / Hi. / Hello. - Kumusta? / Kumusta ka? (Informal. (May also be used to say "hello.")

I'm fine - Mabuti.

Good morning - Magandang umaga

Good afternoon - Magandang hapon

Good evening - Maganding Gabi

Thank you - Salamat po

You're welcome - Walang anuman.

My name is ... - Ang pangalan ko ay...

What is your name? – Anong pangalan mo? (informal) / Ano po ang pangalan ninyo? (formal)

Apr 14, 2019 2:33 PM