Quasimodo
אצלם או אצלהם

שלום לכולם 

היום אני הולך לספר על הטעות מאוד נפוצה. אפשר לשמוע הרבה אומרים אצלהם במקום אצלם

זה לא נכון 

הנטייה הנכונה היא אצלם

והינה רשימת המילים שבהן גם אפשר לעשות את אותה הטעות 

בגללם, בשבילם, דרכם, למענם

אבל שימו לב על רשימה אחרת

לפניהם, מאחוריהם, עליהם, לגביהם


בהצלחה לכולם)))

Apr 15, 2019 4:05 AM
Comments · 1
שימושי בהחלט
April 17, 2019