Quasimodo
יש לך/ יש עלך

שלום לכולם 

היום אני רוצה לספר לכם על ההבדל בין שני המושגים האלו 

יש לי משהו 

זאת אומרת אני הבעל של איזשהו משהו שיש לי. יכול להיות זה נמצא בכיס שלי, בבית שלי או במקום אחר, אבל אני הוא  שהדבר הזה נמצא בבעלותו 

יש עלי משהו 

זאת אומרת אני לא רק הבעל של הדבר הזה אלא הפריט הספציפי הזה נמצא עלי. הכוונה היא שרוב הסיכויים שזה נמצא בכיס שלי


לדוגמא 

- היי, תגיד לי יש עלך מברג פיליפס 

- לא. אין לי פה מברג פיליפס. יש לי אותו אבל בארון בקו היצור


בהצלחה לכולם)))

Apr 16, 2019 1:55 PM
Comments · 4

@Phil,

שימוש יפה מאוד של עליך לעשות משהו 

כל הכבוד)))

April 18, 2019
תודה, קווזימודו. עליך להסביר לתלמידי שפה העבררית את הביטויים השימושים ביותר.    י

April 18, 2019

עליי

עליך


April 17, 2019

@Reem,

תודה רבה על התיקון


April 17, 2019