Quasimodo
הידעתם.......

... שלעומת מים מלוחים שממלאים אוקינוסים  וימים כל שאר המים נקראים מים מתוקים למרות שאין בהם שום מתיקות 


מוזר, נכון???

Apr 24, 2019 7:01 PM
Comments · 2

ים המלח , שהוא גם המקום הנמוך בעולם, נמצא בישראל

מוזר , אבל ים המלח הוא לא באמת ים ,אלא אגם - בגלל שהוא חסר מוצא לים

ועדיין , אפילו שהוא נחשב לאגם , ריכוז המלח בו גבוה פי עשר מריכוז המלח בים התיכון

April 25, 2019
April 30, 2019