Quasimodo
מה זה : לסנן מישהו

שלום לכולם 

בואו נדבר קצת על אחד הביטויים הנפוצים בארץ 

לסנן מישהו 

זאת אומרת לא להתייחס למישהו, להתעלם ממישהו, או ברוב המקרים פשוט לא לענות לטלפון כאשר מישהו מתקשר 


לדוגמא 


- אני מנסה לתפוס אותך כבר יומיים ואתה לא עונה לי! מה, אתה מסנן אותי???


יום טוב לכולם ושאף אחד לא יסנן אתכם)))

May 7, 2019 5:52 AM