Mighty
آیا فکر می کنید زمان زیادی را تلف می کنید؟
May 9, 2019 4:05 AM
Comments · 5
1
 آره. من زمان زیادی در روز رو به فکر کردن درمورد اتفاق هایی که در آینده رخ خواهند داد یا حتی ممکن است اصلا رخ ندهند تلف میکنم. شبکه های مجازی هم وقت زیادی از انسان میگیرند. امّا برای من بیشتر از همه نگرانی های بی مورد درمورد آینده هست که وقتم رو تلف میکنه.
May 31, 2019
تا حدودی بله. شبکه های اجتماعی می توانند به سادگی وقت زیادی از مخاطبین بگیرند.
May 10, 2019
من مشکلات مشابهی دارم، اما من سعی می کنم آنها را حل کنم
May 9, 2019
خوب، اما بهتر است اگر از زبان فارسی استفاده می کنید
May 9, 2019
yes I do , and the worst time is the time I have an exam I procrastinate a lot , and I think I goof around a lot ,,u know having a right goal and motivation help not to waist our time I do have them but I still lost a lot of precious time too  
May 9, 2019