myFeileacan
Pembahagian Jenis Kata (Kalimah / كَلِمَةُ) "Jenis Kata" atau dikenali sebagai "Kalimah / كَلِمَةُ" di dalam Bahasa Arab boleh dibahagikan kepada 3 jenis iaitu:

1. Kalimah fi'il         ( كَلِمَةُ فِعلٍ )
            * Klik pautan di bawah untuk penerangan: 
                   <a href="http://www.italki.com/groups/3797/topic/30498.htm">http://www.italki.com/groups/3797/topic/30498.htm
</a>
2. Kalimah Isim      ( كَلِمَةُ اسْمٍ )
3. Kalimah Huruf    ( كَلِمَةُ حَرْفٍ )
Feb 12, 2011 7:10 AM