myFeileacan
1. Jenis Kata Kalimah fi'il ( كَلِمَةُ فِعلٍ ) <em> Kalimah Fi'il</em><em> </em>atau Kata Kerja ialah sesuatu pekerjaan atau perbuatan dan sesuatu yang berhubungan dengan masa tertentu.

<em> Kalimah Fi'il </em>terbahagi kepada 3 bahagian iaitu:
1. Kalimah Fi'il Ma di       ( كلمة فعل الماضي )
2. Kalimah Fi'il Mudari'   ( كلمة فعل المضارع )
3. Kalimah Fi'il Amr         ( كلمة فعل الامر )


1. Kalimah Fi'il Ma di       ( كلمة فعل الماضي )
     - ialah kata kerja yang menunujukkan sesuatu pekerjaan yang telah dilakukan atau boleh              juga dikenali sebagai <em>past tense.

     </em>Contoh: 1. telah belajar  =  تَعَلَّمَ
<em>                    </em>2. telah memukul  =  ضَرَبَ
<em>                    </em>3. telah menulis  =  كَتَبَ


2. Kalimah Fi'il Mudari'   ( كلمة فعل المضارع )
     - ialah kata kerja yang menunjukkan sesuatu pekerjaan yang dilakukan pada masa        
       sekarang atau akan datang.
Ia juga dikenal sebagai <em>present tense</em> atau <em>future tense</em>.

     Contoh: 1. tengah belajar  =  يَتَعَلَّمُ
                     2. tengah memukul  =  يَضْرِبُ
                     3. tengah menulis  =  يَكْتُبُ

3. Kalimah Fi'il Amr         ( كلمة فعل الامر )
     - ialah kata kerja yang menunjukkan permintaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau        dikenali sebagai <em>imperative.</em>
    
     Contoh: 1. belajarlah  =  تَعَلَّمْ
                    2. pukullah  =  اِضْرِبْ
                    3. tulislah  =  اُكْتُبْ


Feb 12, 2011 7:47 AM