Aleksandra
Ispiti ili ispitovi?

Kako izgleda oblik muškog roda za reč "ispit" u množini?

May 1, 2014 5:18 PM
Comments · 6

Dakle:

Ispit (m) > ispitI, dečak (m) >dečacI...

Ili:

selo (s) >selA, polje (s) > poljA

K.

 

May 3, 2014
May 1, 2014

Ispiti is correct answer :)

May 8, 2014

Reč ISPIT pripada prvoj imeničkoj vrsti, kojoj pripadaju imenice muškog roda, čiji se nominativ jednine završava SUGLASNIKOM, ili na -O i -E, te imenice srednjeg roda sa završetkom na -O i -E.

Pozdrav. Kamenko

May 3, 2014

Hvala lepo! :) 

May 1, 2014
Show more