Andi
Кога се употребява „О“ и в кои случаи „У“

грешно - вярно

волкан — вулкан

дооточнявам — доуточнявам (уточнение)

образование — образувание (от глагола образувам: скално образувание)
оважавам — уважавам
овековечавам — увековечавам
овеличавам (се) — увеличавам (се)
оеднаквявам — уеднаквявам
оказвам — указвам (указвам посока, път; синоними: показвам, посочвам)
оличавам — уличавам
оповавам се — уповавам се
опражнявам (се) — упражнявам (се)
осмихвам (се) — усмихвам (се)
оспокоявам (се) — успокоявам (се)
оспивам се — успивам се
осъмнявам се — усъмнявам се
оспявам — успявам
оточнявам — уточнявам (уточнение)
охажвам — ухажвам
очудвам (се) — учудвам (се)
радиос — радиус
словообразователен — словообразувателен

Поставяне на „У“ вместо „О“
кулиба — колиба
убесвам — обесвам
убиждам — обиждам
убичам — обичам
образувание — образование (от глагола образовам: висше образование)
указвам — оказвам (оказвам помощ, натиск)
улекна (ми) — олекна (ми)
упаковам — опаковам
уплаквам (се) — оплаквам (се)
упростявам — опростявам
упора — опора
упрощавам — опрощавам
упържа — опържа
урганизирам — организирам
уръдие — оръдие
уръжие — оръжие
усвежавам (се) — освежавам (се)
услушвам се — ослушвам се
усмелявам (се) — осмелявам (се)

Jun 25, 2014 12:38 PM
Comments · 2

полезно е, дори и за много българи

June 26, 2014

Ето още полезна информация относно често допусканите грешки в българския език :)

More information about common mistakes :)

http://bmanolov.free.fr/lang_mistakes_bg.php

 

I hope to be useful! :)

 

Have a nice day! 

June 25, 2014
Andi
Language Skills
Bulgarian, English, French, Greek, Italian, Spanish
Learning Language
English, French, Greek, Italian, Spanish