Andi
Употреба на двойно „н“ („нн“)

Двойно „н“ („нн“) се появява само в случаите, когато прилагателното в мъжки род завършва на „нен“. Тогава е-то изчезва и двете „н“ се сливат в „нн“.
Пример: ценен -> ценно, ценна.
Изключение: несъмнен -> несъмнено.
В останалите случаи — когато липсва окончание „нен“ в мъжки род — се пише едно „н“.

„нн“ вместо „н“
единственно — единствено
искренно — искрено
косвенно — косвено
несъмненно — несъмнено
особенно — особено
писменност — писменост
свещенно — свещено
съкровенно — съкровено
същественно — съществено
„н“ вместо „нн“
воено — военно
времено — временно
есено — есенно
надменост — надменност
повиност — повинност
цено — ценно

 

Вижте повече подробности на http://bmanolov.free.fr/lang_mistakes_bg.php :)

Jun 27, 2014 8:16 AM
Comments · 1

мерси!

November 19, 2015