Michelle
Filipino Poem (Tula).

Aling Pag-ibig pa ang hihigit kaya,

Sa pagkadalisay at pagkadakila

Gaya nang pag-ibig sa sariling lupa,

Aling Pag-ibig pa wala na nga wala.

Jul 10, 2014 3:08 PM