Branka
Hrvatski jezik: Vrste zamjenica

Zamjenice su promjenjive vrste riječi koje se mijenjaju po rodovima, brojevima, licima i padežima.

Sedam vrsta zamjenica: osobne, posvojne, povratne, povratno - posvojne, upitno - odnosne, pokazne i neodređene.

Osobne zamjenice zamjenjuju osobe ili lica a glase: ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona.

Posvojne zamjenice zamjenjuju posvojne pridjeve a glase: moj, tvoj, njegov, njezin(njen), naš, vaš, njihov.

Povratne zamjenice glase: sebe, sebi, sobom, se, si.

Povratno - posvojna zamjenica je svoj.

Upitno - odnosne zamjenice glase: tko, što, koji, čiji, kakav, kolik.

Pokazne zamjenice glase: ovaj, ovakav, ovolik, taj, takav, tolik, onaj, onakav, onolik.

Neodređene zamjenice glase: netko, nešto, nekakav, nečiji, nitko, ništa...

 

...vidi više na:

http://hrvatskijezik.eu/zamjenice/

Jul 18, 2014 9:56 PM
Comments · 1

Hvala lijepo, moja drugarica!

Veliki pozdrav iz Beča!

July 20, 2014