Vincent Tep
Community Tutor
Yaşadığımız dünya gittikçe karmaşıklaşıyor. Dünyanın nüfusu artıyor, iklim değişimi, kıtlık ve savaş tehdidi karşımızda. Bu sorunları çözebilmemiz için ihtiyaç duyacağımız teknik yetenekler hangileri acaba? İlk olarak yapılacak iş çok: çiftçilik, şehir planlaması, ... gibi alanlar en baştan tekrar düşünülmeli. Bu kadar çok iş programlama, robot kullanmadan yerine getirilemez. Dolayısıyla genç neslin matematik, bilim, vs. alanları okuması şarttır. Yine de yetmez. Genç neslin (ve hepimizin) farkındalık sahibi olabilmesi için genç yaşlardan ekonomik, jeopolitik, sosyal bilimler gibi konularla ilgilenmelidir. Farkındalık sahibi olmayan vatandaşlar, dine, muhafazakârlığın koruması altına girmeye çalışıyor, daha kolayca oyuna getirilebiliyor.
Jun 13, 2022 8:01 AM
Corrections · 1
Yaşadığımız dünya gittikçe karmaşıklaşıyor. Dünyanın nüfusu artıyor, iklim değişimi, kıtlık ve savaş tehdidi karşımızda. Bu sorunları çözebilmemiz için ihtiyaç duyacağımız teknik yetenekler hangileri acaba? İlk olarak yapılacak iş çok: çiftçilik, şehir planlaması, ... gibi alanlar en baştan tekrar düşünülmeli. Bu kadar çok iş programlama, robot kullanmadan yerine getirilemez. Dolayısıyla genç neslin matematik, bilim, vs. alanlarda okuması şarttır. Yine de yetmez. Genç neslin (ve hepimizin) farkındalık sahibi olabilmesi için genç yaştan ekonomi, jeopolitik, sosyal bilimler gibi konularla ilgilenilmelidir. Farkındalık sahibi olmayan vatandaşlar, dine yöneliyor, muhafazakârlığın korumasına sığınıyor, ve daha kolayca oyuna getirilebiliyor. Çok iyi iş, bravo.
June 13, 2022
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!