Witchapon Worachotpokin
ມື້ນີ້ອາກາດໜາວຄືກັນ ແຕ່ມີແສງແດດອອກມາຈັກໜ່ອຍ ໂຊກດີທີ່ຝົນບໍ່ໄດ້ຕົກ ຄັນຝົນຕົກ ໄປໃສມາໃສກໍບໍ່ສະດວກ
Feb 28, 2021 1:35 PM
Corrections · 2
ມື້ນີ້ອາກາດໜາວຄືກັນ ແຕ່ມີແສງແດດອອກມາຈັກໜ່ອຍ ໂຊກດີທີ່ຝົນບໍ່ໄດ້ຕົກ ຄັນຝົນຕົກ ໄປໃສມາໃສກໍບໍ່ສະດວກ
ສະບາຍດີ ເຈົ້າຢາກຝຶກການສົນຖະນາບໍ່. ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍເດີ່ ຫວັງວ່າເຮົາລົມກັນໄວໆນີ້
April 10, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Witchapon Worachotpokin
Language Skills
Chinese (Mandarin), Japanese, Korean, Lao, Thai
Learning Language
Korean, Lao