Witchapon Worachotpokin
ມື້ນີ້ອາກາດໜາວຄືກັນ ແຕ່ມີແສງແດດອອກມາຈັກໜ່ອຍ ໂຊກດີທີ່ຝົນບໍ່ໄດ້ຕົກ ຄັນຝົນຕົກ ໄປໃສມາໃສກໍບໍ່ສະດວກ
Feb 28, 2021 1:35 PM
Corrections · 2
ມື້ນີ້ອາກາດໜາວຄືກັນ ແຕ່ມີແສງແດດອອກມາຈັກໜ່ອຍ ໂຊກດີທີ່ຝົນບໍ່ໄດ້ຕົກ ຄັນຝົນຕົກ ໄປໃສມາໃສກໍບໍ່ສະດວກ
ສະບາຍດີ ເຈົ້າຢາກຝຶກການສົນຖະນາບໍ່. ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍເດີ່ ຫວັງວ່າເຮົາລົມກັນໄວໆນີ້
April 10, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!