Gayathri
Need advice for JLPT(2kyu) Konnichiwa minasan, Watashi wa kotoshi 2kyu o gambatte imasu. Demo totemo muzukashii desu. Plz tell me the perfect way to prepare for this exam. Dokkai Bunpou paper wa totemo muzukashii desu.Kanji to Choukai wa daijoubu desu. If you can, plz help me to find the JLPT(2kyu) Grammar List. Doumou Arigatou Gozaimashita !!
Jun 26, 2008 4:14 AM