andrea3web
Nodig Hebben / Hoeven gebruik met een ander werkwoord Hoe kan ik zeggen iets als " I need to drink water"? Welke van de volgende is precies? - Ik moet water drinken - Ik heb het drinken van water nodig - Ik heb water te drinken nodig - Ik hoef water te drinken (kan ik hoeven gebruiken ook in een positieve zin?) Alvast bedankt Andrea
Jul 25, 2014 10:42 AM
Answers · 3
Hoi, 'Ik moet water drinken' is correct, de andere zinnen niet. In het Nederlands gebruik je 'nodig hebben' eigenlijk alleen met zelfstandige naamwoorden (nouns). 'Hoeven' kun je alleen in negatieve zinnen gebruiken. Dus: need to > moeten don't need to > niet hoeven need a pencil > een potlood nodig hebben Succes ^^
July 26, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!