Astri
"Vant med" eller "vant til?" Jeg har ei vennine fra Bergen som sa "det er så varmt i Bergen. Vi er ikke vant med det!" Er det bare i Bergen at man sier "vant med" i steden for "vant til?" Jeg sier "vant til" og jeg tror ikke at det er feil. Går det an å si begge? Er det dialekt?
Aug 6, 2014 11:53 PM
Answers · 2
Hei Astri. Du kan si begge deler. Det kan godt tenkes at den ene talemåten brukes mer i enkelte deler av landet, men med mindre du er spesielt interessert, så trenger du ikke tenke på det. Du blir forstått uansett hvor i Norge du sier det ene eller det andre, og jeg er nokså sikker på at ingen kommer til å synes det er rart eller uvanlig. Dette med preposisjoner på norsk kan i enkelte tilfeller være litt diffust. Mange uttrykk kan ta en eller flere ulike preposisjoner uten at det blir feil. Har du ikke lagt merke til, for eksempel, hvordan enkelte sier "PÅ STEDSNAVN" mens andre sier "I STEDSNAVN" der STEDSNAVN er navnet på et eller annet sted? Dette er mer konvensjonelt enn bundet av grammatiske regler.
August 7, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!