Kewin
Is there any rules about the position of the short word "się"? Before the verb and behind the verb I'm asking this question because I'm a bit tired to see that when I put it behind the verb, people periodically correct it to put it before the verb and vice-versa. Here some examples: 1) przygotowujemy się na przyjazd moich rodziców 2) Nie podoba mi się kolor 3) trzeba się ich nauczyć na pamięć 4) to się dobrze składa! 5) spotkamy się u mnie o dziewiątej 6) klienci się skarżą 7) bardzo dobrze się nim posługujesz 8) to pierwszy słowiański język, którego się nauczyłem 9) nie wygłupiaj się! 10) czym się zajmujesz w wolnym czasie? The best answer I could read would be that actually the position of this little word has no importance :)
Aug 9, 2014 12:50 PM
Answers · 6
Polecam lekturę artykułu o "się" w zdaniu, http://www.goldenline.pl/grupy/Media_i_dziennikarstwo/korektorzy/miejsce-sie-w-zdaniu,421452/, zgodnie z nim stosowanie "się" po czasowniku jest wzorowane na języku rosyjskim, zaś po polsku powinno być odwrotnie. Autor wypowiedzi uważa, że "się" powinno być jak najdalej od czasownika, tam, gdzie jest to możliwe. Jednak życie jest przewrotne i ta niby rosyjska forma po prostu przyjęła się w języku polskim i !!!! według mnie brzmi lepiej. W niektórych przypadkach niemożliwe jest zastosowanie się "się" w innym miejscu, dotyczy to przede wszystkim zwrotów, natomiast w niektórych przytoczonych przez Ciebie zdaniach pozycja "się" może być ruchoma i brzmi to równie dobrze (czy zajmujesz się, którego nauczyłem się, bardzo dobrze posługujesz się nim, klienci skarżą się, trzeba nauczyć się ich na pamięć).
August 9, 2014
Bez urazy ale wolę odpowiedź Joanny. Ona więcej jasna.
August 16, 2014
Tu nie ma żadnych zasad, to znaczy, "się" jest używane po prostu w pewnych przypadkach, z takimi a nie innymi słowami. Podobnie jak słowa "me, te, vous", równie dobrze mógłbym spytać, czemu we francuskim używa sie czegoś takiego jak "vous, vous albo nous nous". Po prostu się używa, w połączeniu z danymi słowami. Nawet dałem przykład, pisząc "po prostu się używa", zamiast "po po prostu używa się", ma to znaczenie wówczas, kiedy chcemy coś podkreślić, miejsce słowa "się" zależy od charakteru danej wypowiedzi, gdy chcemy odpowiednio coś podkreślić. Ostatni przykład - zamiast pisać Rozumiesz/Rozumiecie, mówi się - Rozumiemy się?
August 15, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!