Olég
Homosexuál nebo Píčus Co znamená slovíčko 'Kokot'? Je to nejsprostější slovo (když se to nadává muži) pro označování homosexuála, nebo pro označování špátného, nespolehlivého člověka (Píčusa)?
Apr 23, 2016 1:27 AM
Answers · 3
:-D Ko*** and pí*** are just swear words and they have nothing in common with homosexuals.
April 23, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!