Haydn
Hva betyr uttrykket "å gå for lut og kaldt vann" Det er en norsk tekst der det skrives denne setningen: "Barna går for lut og kaldt vann fordi foreldrene er opptatt med sin egen karriere og jobber altfor mye." Teksten dreier seg om hvordan det norske samfunnet lever og om inntrykk man får av familielivet i Norge. Det sier at man kan få inntrykk av at nordmenn er ensomme og har liten kontakt med hverandre (make of that what you will...) og derfor at 'barna går for lut og...'. Jeg tror det betyr at barna må oppleve vanskeligheter helt alene uten hjelp eller mye støtte fra sine foreldre. Er det noen som gjerne kan fortelle meg hvis jeg har rett eller og hvis det finnes et tilsvarende engelsk uttrykk. Bruker man egentlig uttrykket ofte i norsk vokabularet? Er det noen eksempler du kan gi til meg der uttrykket kan brukes?
Apr 30, 2016 8:20 AM
Answers · 5
1
"Å gå for lut og kaldt vann" er et fast uttrykk, og det er ikke uvanlig å høre dette. Den som går for lut og kaldt vann får for lite stell og omsorg / blir utsatt for omsorgssvikt. Jeg kjenner ikke til noe nøyaktig tilsvarende fast uttrykk på engelsk, men i norsk brukes uttrykket altså i overført betydning når det refereres til "to be neglected".
May 1, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!