Moritz Noricus
Preposition (eller ingen) A) Jag har försökt rita dig eller B) jag har försökt att rita dig
May 1, 2016 6:10 PM
Answers · 2
Båda går lika bra att säga/skriva. Fast då bör man säga/skriva "rita av". Angående att: "Nu verkar det dock som om att är på väg att försvinna. I stället för det kommer att regna i morgon hör man ofta det kommer regna i morgon. Jag noterade detta på 1990-talet, först bland personer under 40 som intervjuades i radio och tv. Ganska snart märkte jag att även reportrar och programledare började utelämna att. I dag är det nog så att mer än hälften av de språkbrukare jag kommer i kontakt med utelämnar att i talet. Situationen beskrivs så här i Språkriktighetsboken från 2005: "Dels verkar många vuxna modersmålstalare sakna kommer att i sin språkliga repertoar. Enligt deras språkkänsla är kommer utan att det normala uttryckssättet." Förändringen har alltså slagit igenom mycket snabbt i talspråket. I tidningstext och vårdat skriftspråk är det fortfarande mindre vanligt att utelämna att, vilket kan ställa till problem för språkbrukare som normalt inte använder kommer att. En doktorand berättade för mig att hon, innan hon lämnar ifrån sig ett skriftligt arbete, alltid söker på kommer och tillfogar att där det förväntas." http://spraktidningen.se/artiklar/2010/08/fanga-sprakkanslan
May 7, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!