Sam
Hvornår/hvordan bruges 'altså'? Det forstår jeg stadig ikke. Hvad betyder det og hvornår bruges det?
May 16, 2016 5:28 PM
Answers · 2
Man kan bruge "altså" som et fyldord som f.eks. "well", eller man kan bruge det til at fremhæve noget. In case other Danish learners are wondering, but won't understand a full explanation in Danish, I'll write in English below. It can be used as a filler word like "well, ..." e.g. before explaining something to someone or you can use it to add emphasis to something. A few examples I could think of: 1) "Altså, først er du nødt til at..." ~ "well, first you need to..." 2) "Jeg forstår altså ikke, hvordan det kunne ske" ~ "I just don't understand how it could happen" 3) "Du er altså nødt til at stramme dig an" ~ "you really need to get your act together/make an effort" 4) "Jeg synes altså, at den er rigtig pæn" ~ "I think that it's really pretty" - adds emphasis to your opinion. For instance another person might ask for your opinion before buying because they are not quiiiite sure - or they might not think it's pretty so you state a contrasting opinion. 5) "det synes jeg altså ikke!" ~ "Well, I don't think so!" - you're stating your opinion, others might disagree, but you'll have to agree to disagree, because you won't budge at all.
May 16, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!