Moritz Noricus
Dela verbet eller inte a) de vek av b) de avvek (om trupper i ett slag)
May 21, 2016 10:07 AM
Answers · 3
Hmm, jag vet inte hur jag kan säga det bäst... Båda orden är lite äldre och används främst i gamla texter eller texter om brott som har begåtts. Vika av/Vek av: Bilen vek av från vägen den färdades på och in på en annan väg. - The car swerved off the road it was traveling on and onto another road. Avvika/Avvek: Männen avvek snabbt från brottsplatsen. - The men quickly disappeared/departed from the crime scene.
May 27, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!