Viktor Danilkin
En zor (güç ) türk dili hangidir ? Türk dillerinin en zor dili hangisidir (fikrinize göre) ?
Jan 18, 2017 5:54 PM
Answers · 2
Eklemeli dil yapısısını bilirsen hemen hepsinin farkının olmafığını görürsün. Ufak istisnaları vardır Kazakça hariç diğer Türk dillerinde büyük ve küçük ünlü uyumu mevcuttur. Sözcük dizilimleri hepsinde aynıdır. Sözcükleri büyütme yani ekleme sıralarıda aynıdır. Tek fark kullanılan kelimelerdir. Çok dikkat ederseniz aslında kelimelerinde aynı kökenden geldiğini anlarsınız. Zamanla yöreye göre söyleneme şekilleri değişmiştir. Kısaca aralarında belirgin basit ya da zor ayrımı yapılmamalı.
January 19, 2017
Şimdi birileri gelecek "en zor bizim dilimizdir" diyecek. Erkenden gördüğüm iyi oldu. Kesin bir yanıt vermek zor. Fazlasıyla göreceli bir kavram. Bence Saha-Yakut Türkçesi, yapısının bizim Türkçemizden çok çok daha farklı olmasından dolayı (benim için) zor olabilir. Yakut'tan biriyle tanışırsam kesinlikle öğrenmek isterim. Türkiye Türkçesi, bir takım anlam kaymaları dolayısıyla zorlaşmış bir Türk dili ama yine de hâlâ yapısını ve sistemini koruduğu için kolay sayılabilir. Hm... Onun dışında bir yanıt veremem.
January 19, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Viktor Danilkin
Language Skills
Arabic, Chinese (Mandarin), English, Georgian, Persian (Farsi), Romanian, Russian, Turkish, Urdu
Learning Language
Arabic, Chinese (Mandarin), English, Georgian, Persian (Farsi), Romanian, Turkish, Urdu