Olég
Smrt se na něj třese Dobrý večer! Co znamená výraz 'Třást se na někoho/něco'? Například, "Mazel je sám v lese, smrt se na něj třese!" či "Vypadala by, že je úplně zoufalá a celá se na něj třese" Těšit se na někoho/něco?
Jan 22, 2017 4:44 PM
Answers · 4
Ano, přesně tak. Třesu se na víkend = těším se na víkend. U nás se to tedy příliš nepoužívá (sever Čech). Ale tento výraz znám.
January 25, 2017
Zdravím, přesně tak, třást se na něco - těšit se
January 23, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!