Sergij
Odpowiednik "сыграть злую шутку" Czy może ktoś podebrać polski odpowiednik do zwrotu "сыграть злую шутку"?
Feb 2, 2017 12:52 AM
Answers · 3
To zależny od kontekstu :) Jeśli chcesz powiedzieć, np: "разум сыграл с вами злую шутку" to: - płatać figle Jeśli są to żarty dla zabawy, ale ktoś może je źle odebrać, np: "Она думает что я попытался ее напугать, сыграть злую шутку над ней" to: - stroić sobie żarty A jeśli są to żarty, którymi próbujesz z kogoś zadrwić, sprawić mu przykrość, ośmieszyć go, to: - robić komuś świństwo
February 2, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!