Armen
Uradiri - napraviti - učiniti Dobar dan! Ne mogu da shvatim u čemu je razlika između glagolima "uraditi", "napraviti" i "učiniti". Ako dobro razumem sva tri glagola znače "to make" ili "to do". U čemu je razlika između njih? Na primer da li mogu da kažem: "Da li možete da napravite rentgensku sliku mog kolena?" "Mogu li da uradim registraciju ovde?". "Šta moram da učinim da povratim tvoje poverenje?". Da li biste mogli da mi date neki primeri kako i kada se koriste ovi glagoli u jeziku i u čemu je razlika? Hvala puno!
Feb 6, 2017 6:50 PM
Answers · 9
NAPRAVITI, neku odredjenu stvar, kao rentgensku sliku Tvog kolena, kao lutku za nekoga. Napraviti cipele, napraviti avion od papira. URADITI, nekakav posao, obaviti nekvu radnju, koja zahteva vreme. Ex.: "Mama mi je rekla da treba pokositi travnjak, a ja sam to već uradio. To bi trebalo uraditi jedmput mesečno. UČINITI je vezano više za nematerijalno. Učiniti uslugu, učinti dobro delo, učiniti pažnju prema kome... Pozdrav i javi ako treba još kakvo objašnjenje.
February 7, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!