Andriy
Jak mówić "to take a shower" po polsku? Jak mówić "to take a shower" po polsku?
Feb 13, 2017 8:13 PM
Answers · 6
take a shower - wziąć/brać prysznic. Biorę teraz prysznic - I'm taking a shower now. Właśnie wziąłem prysznic. - I've just taken a shower. Powodzenia :)
February 13, 2017
To dość interesujące... Poprawnie będzie "Idę wziąć prysznic" ale wiele osób ( w tym ja ) mówi- "idę się myć" albo "idę się umyć" it means "I'm going to wash myself" It is very common but to be honest I'm not sure it is correct.
February 19, 2017
Brać prysznic. Ale można też powiedzieć: kąpać się, to bardziej "take a bath"
February 14, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!