Gangenfjor
Hvordan skriver man dette på norsk "Han og jeg" eller "Han og meg"?? Eller når skriver man en eller annen?
Feb 15, 2017 9:08 AM
Answers · 2
Vi bruker subjektsform (jeg, du, hun, han, den, det, vi, dere, de) når pronomenet er subjekt i setningen. Eksempler med "han og jeg": - Han og jeg går i samme klasse. - Han og jeg skal på kino i morgen. - Han og jeg spiller fotball på torsdager. Ellers brukes objektsform (meg, deg, henne, ham(/han), den, det, oss, dere, dem). Eksempler med "ham": - Jeg går i samme klasse som ham. - Jeg skal på kino med ham i morgen. - Jeg spiller fotball med ham på torsdager. Eksempler med "oss" (mer vanlig enn "ham og meg" i denne typen setninger): - Søsteren hans er to år eldre enn oss. - Hun skal møte oss klokken fem. - Vil du bli med oss på kino? - Vil du kanskje spille fotball med oss neste torsdag? "En eller annen" kan nok i mange tilfeller oversettes med "algún"/"alguna" eller "uno u otro"/"una u otra". Noen eksempler: - av en eller annen grunn --> por una razón u otra / por alguna razón - på en eller annen måte --> de una u otra manera - i en eller annen bok --> en algún libro / en no sé qué libro - en eller annen fyr --> algún individuo/tipo
February 20, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!