Ягор
Několik otázek Řekli byste mi, jaký je přesně slovosled (pro tehle "se, si") ve větě začínající: že, kterýáé, je(n)ž, nicméně? Kupř. "Nicméně se zlato se nechalo hledat dále." "Úspěšná pálkovací hra" (popis pro softball). Není to "successful racketing game", ale jak to je a co je to "palkovat" - to "racket"?)) Jaký je v tom rozdíl, když říkáme "je to" a "to je", a to v otázkách a v oznamovacích větách?
Feb 15, 2017 6:57 PM
Answers · 2
Ještě nikdy jsem neslyšel někoho říct "pálkovací" ani "pálkovat". Občas zaslechnete "odpálkovat", což asi znamená "odrazit pálkou" ("odrazit", maximálně "odpálit" je pro sport lepší slovo) , hlavně to ale používáme jako metaforu - když někoho "odpálkujete", tak mu triumfálně odseknete (retort). Příklad: “It’s just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country,” Mrs. Clinton observed. Trump Clintonovou odpálkoval: “Because, you’d be in jail.”
February 25, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!