Lucas
Wat is de verschil tussen ''één'' en ''een''?
Feb 18, 2017 2:56 PM
Answers · 2
Het woord 'een' kan een lidwoord (de, het, een) zijn of een telwoord (een, twee, drie). In sommige zinnen moeten we duidelijk maken dat 'ееn' geen lidwoord is, maar een telwoord. Dan wordt 'één' gebruikt. Ik heb een kamer. - EN: I have a room. Ik heb één kamer. - EN: I have one room.
February 18, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!