Ingemar
Vad är Sporadiskt? Finns det verkligen någon som använder ordet Sporadisk!? Har då aldrig sett det stavas så förut. Ingen annan är överens om hur det uttalas heller.
Oct 23, 2017 3:55 PM
Answers · 5
sporadisk/sporadiskt/sporadiska
October 23, 2017
Uttal: betona "a": sporAdisk
October 29, 2017
Ja, jag använder det sporadiskt. Kan inte påminna mig att jag sett någon annan stavning. Hur stavar du det?
October 23, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!